Hvad kan en marskandiser hjælpe mig med i forbindelse med rydning af dødsbo?

By:

Har du én gang stået som ansvarlig for rydningen af et dødsbo efter en nyligt afdød ven eller et bortgået familie medlem, ved du, at der her er tale om måske den tungeste og sværeste opgave i forbindelse med et dødsfald.

Det er rigtig hårdt at skulle gennemgå en afdød persons jordiske gods – især hvis der er tale om en person, man har været tæt på. Der kan for eksempel være tale om eens eget barndoms hjem, eller et hjem, i hvilket man har tilbragt mange timer i løbet af sit liv. Og så kan der knytte sig minder til genstande og effekter, hvilket gør det rigtig svært at foretage en nøgtern vurdering af deres værdi, eller beslutte deres videre skæbne.

En marskandiser, som har bestalling inden for håndtering af dødsbo, kan i denne forbindelse være til rigtig stor hjælp. Med en professionel marskandiser vil opgaven blive grebet an med professionalisme og respekt – du kan forvente en behandling, som er baseret på lige dele empati og diskretion. Og du kan samtidig forvente en fair vurdering af de efterladte effekter samt lydhørhed fra din marskandiser.

Hvordan er proceduren ved rydning af dødsbo?

Forud for selve tømning af boligen vil din marskandiser i samråd med dig og eventuelt andre efterlevende udarbejde en kontraktlig aftale, baseret på en gennemgang, vurdering og kategorisering af alle effekter i boligen. Du kan vælge at afhænde hele dødsboet til marskandiseren for et beløb, I bliver enige om i fællesskab, eller du kan lave en aftale, som gælder dele af dødsboet.

Marskandiseren vil sørge for, at effekter, som skal bortskaffes, bliver transporteret til genbrugsplads eller genbrugsbutikker på forsvarlig vis, og at du selvfølgelig får lov at beholde de effekter, du selv ønsker at tage med hjem.

Læs mere om køb af dødsbo på dødsbo-rydning.dk

Posted in: dødsbo